نِدائے فتحِ نمایاں بنامِ ماباشد

از مرزا مسعود بیگ

Nidai Fath-e Numayan Ba-nam-e ma Bashad

by Mirza Masud Beg